Team

Voorstelling van de dienst kaakchirurgie

De kaakchirurgie heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het belang van de mond-, kaak- en aangezichtchirurg neemt aanzienlijk toe.


Het specialisme omvat de diagnostiek, behandeling en preventie van ziekten, verwondingen en misvormingen. De kaakchirurg richt zich hierbij onder meer op het gebit, de mond, de kaken en grote delen van het aangezicht.


Momenteel zijn er twee kaakchirurgen werkzaam. Wij streven ernaar om op basis van de indicatiestelling van de verwijzer zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek te behandelen. Hiervoor worden de nieuwste ontwikkelingen en technieken nauwlettend gevolgd en toegepast. Een bezoek aan de kaakchirurg gaat vaak gepaard met enige angst. Het is dan ook onze grootste drijfveer om een ontspannen sfeer te creëren. Dit is het beste uitgangspunt voor een optimale behandeling. Daarbij proberen wij de wachttijd kort te houden.

Curriculum Vitae Dr. Gevert Gacoms

Dokter Gevert Gacoms studeerde aan het Limburgs Universitair Centrum. Hij promoveerde af in 2002 als arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven en voltooide zijn opleiding als algemeen tandarts in 2005 aan de Katholieke Universiteit van Leuven . Zijn verdere opleiding in de mond-, kaak- en aangezichtchirurgie werd gecoördineerd door Prof. Schoenaers (KU Leuven) waar hij zijn eerste jaar volbracht. Nadien koos hij voor een opleidingsjaar in de algemene chirurgie onder leiding van Prof. Broos (KU Leuven). Vervolgens heeft Prof. Fossion (ZNA Middelheim, Antwerpen) hem inzichten verschaft in de hoofd- en halsoncologie. Dr. Hoppenreijs (Arnhem, Nederland) vervolmaakte de opleiding door hem te bekwamen in de orthognatische heelkunde.


Een bijzondere belangstelling gaat uit naar de pre-implantologische chirurgie en orthognatische heelkunde. Dr. Gevert Gacoms startte op 1 september 2009 als mond-, kaak- en aangezichtchirurg in het Sint-Franciskusziekenhuis in associatie met Dr. Anne Struelens.

Curriculum Vitae Dr. Anne Struelens

kaakchirurgieheusdenberingen | kaakchirurgieheusdenberingen


Nederlands


Welkom
Afspraken
- Wijsheidstanden
- Wortelpuntbehandeling
- Tandextractie
- Tandtransplantatie
- Vrijleggenvanhoektanden
- Tandletsel
- Minischroevenenbotankers
- Algemeen
- Botopbouw
- Overkappingsprotheseidonderkaak
- Overkappingsprotheseidbovenkaak
- Kaakfracturen
- Orthognatischeheelkunde
- Algemeen
- Knappendkaakgewricht
- Tandenklemmenofknarsen
- Knarsplaat
Speekselklierafwijkingen
Team
Nadebehandeling
Watdoenwijniet
Narcodontie