Na de behandeling

Raadgevingen na een kaakchirurgische ingreep:

Zwelling

Na de ingreep kan er een zwelling van de wang optreden, een blauwgele verkleuring en/of kan je last hebben van een verminderde mondopening. Deze zwelling kan toenemen gedurende 48 uur en zal nadien geleidelijk aan afnemen. Door gedurende de eerste 24 uur (behalve ’s nachts) om het uur telkens een kwartier (dit is beter dan continu) ijs tegen de wang te houden aan de geopereerde zijde, kan de zwelling beperkt blijven en wordt de pijn minder. Door kaak-gymnastiek te doen, bevordert u het ontzwellen. Ook slapen op twee hoofdkussens voorkomt erger.

Pijnstillers

De zwelling kan gepaard gaan met ongemak, matige pijn en een beperkte mondopening. Neem de eerste 4 dagen na de ingreep systematisch uw pijnstillers, telkens met wat eten en wacht niet tot de pijn optreedt. Bij voorkeur gebruikt u Ibuprofen of Paracetamol. Indien u toch nog pijn heeft, kan een Codeïnepreparaat helpen. Deze tabletten dienen worden voorgeschreven en kunnen slaperigheid veroorzaken. U mag na inname ervan dus niet met de auto rijden.

Na een narcose wordt er 1 zetpil meegegeven. De zetpil kan worden ingebracht voor het slapen gaan.

Gebruik geen acetylsalicylzuur. Dit verhoogt de bloedingsneiging.

Nabloeding

Om een nabloeding te vermijden bij extracties, bijt u best gedurende 30 minuten op het gaasje dat in uw mond werd aangebracht. Indien er toch een nabloeding optreedt, bijt dan gedurende 10 minuten op een gaasje of op een stevig opgerolde zakdoek nadat deze eerst nat gemaakt werd. Best kan u tegelijkertijd de wang koud houden met ijs.

Spoelen

Het is ook raadzaam op de dag van de ingreep de mond zo weinig mogelijk te spoelen en warme drank te vermijden.

Zo de ingreep een apexresectie betreft, mag vanaf de tweede dag na de ingreep de mond gespoeld worden met een mondspoelmiddel.

Eten en drinken na de narcose

Het drinken van zuiver water is toegestaan na de operatie, dit in kleine hoeveelheden. Om te eten moet men minstens 2 uur wachten en dan is het toegelaten een kleine portie koude flan, yoghurt of pudding te eten. Indien u nog honger heeft, kan u een uur later een tweede portie eten. De eerste week dient u het roken te laten. Roken compromitteert de genezing en kan ernstige infecties van de wonden veroorzaken.

Sporten en lichamelijke inspanningen

Hiermee kan best gewacht worden tot de pijn en de zwelling verdwenen zijn, zoniet zullen pijn en zwelling terug toenemen.

Mondhygiëne

De dag van de ingreep is het af te raden de tanden te poetsen. Ervaart u een nare smaak, zal het drinken van een weinig water volstaan. De dag na de ingreep dienen de tanden gepoetst te worden zoals voorheen. Een optimale mondhygiëne bevordert de genezing. Zo er na het poetsen een nabloeding ontstaat, zie punt 3. ‘nabloeding’. Zo u een apexresectie heeft ondergaan, kunnen de tanden t.h.v. de ingreep gereinigd worden met een wattenstaafje, gedrenkt in tandpasta of in een mondspoelmiddel.

Hechtingen

Bij het sluiten van de wonden worden witte, oplosbare hechtingen gebruikt die niet hoeven verwijderd te worden.

Problemen

Als er een probleem is kan u ons steeds bereiken op het telefoonnummer 011/71.58.14.

Tijdens het weekend en na 17.00 kan u terecht op spoedgevallen (011/71.55.04). Er is steeds een wachtdienst kaakchirurgie te raadplegen


kaakchirurgieheusdenberingen | kaakchirurgieheusdenberingen


Nederlands


Welkom
Afspraken
- Wijsheidstanden
- Wortelpuntbehandeling
- Tandextractie
- Tandtransplantatie
- Vrijleggenvanhoektanden
- Tandletsel
- Minischroevenenbotankers
- Algemeen
- Botopbouw
- Overkappingsprotheseidonderkaak
- Overkappingsprotheseidbovenkaak
- Kaakfracturen
- Orthognatischeheelkunde
- Algemeen
- Knappendkaakgewricht
- Tandenklemmenofknarsen
- Knarsplaat
Speekselklierafwijkingen
Team
Nadebehandeling
Watdoenwijniet
Narcodontie