Botopbouw

Een botopbouw is een behandeling, waarbij het kaaksbeen geschikt wordt gemaakt voor implantaten d.m.v. een bottransplantatie.

Het kan gaan om een verbreding of een verhoging van een klein deel van de kaak, bijvoorbeeld bij vervanging van een tand, maar in veel gevallen betreft het de gehele boven of onderkaak, welke door botresorptie sterk geslonken is.

Er wordt gebruik gemaakt van bottransplantaten van de bekkenkam, of van de onder- of bovenkaak, bijvoorbeeld uit de kinstreek of van bot ter plaatse van de verstandskiezen. De plaats waar het bot wordt afgenomen, hangt af van de hoeveelheid bot er nodig is. Het eigen bot wordt daarbij vaak vermengd met "kunstbot".

Botopbouw in de bovenkaak

In de bovenkaak wordt vaak een zogenaamde sinuslifting uitgevoerd. Als men op de plaats waar vroeger de kiezen stonden wil implanteren, zien we vaak een sterk uitgezakte neusbijholte in de bovenkaak, waardoor de botdikte ter plaatse vaak gering is. Het doel van de behandeling is om de holle ruimte met bot op te vullen.

Tijdens deze behandeling wordt vanuit de mond een botluikje geprepareerd in de bovenkaak. Dit botluikje wordt tezamen met het neusbijholteslijmvlies omhoog geschoven (sinuslift). De neusbijholte wordt daardoor iets kleiner. Dit heeft geen consequenties. In de ontstane ruimte wordt het bottransplantaat aangebracht. Na 3-6 maanden inheling kunnen in het nieuwe bot implantaten worden geplaatst.

Stap 1 : Het maken van een toegangsweg naar de neusbijholte (sinus maxillaris).

Stap 2 : Omhoogtillen van het slijmvlies van de neusbijholte.

Stap 3 : De nieuwe holte wordt opgevuld met een mengeling van eigen bot en kunstbot.

Stap 4 : Na 4 tot 6 maanden is de holte opgevuld met bot en kan het implantaat geplaatst worden.

Botopbouw in de onderkaak

Een opbouw in de onderkaak is meestal pas nodig als de hoogte van het kaakbot minder is dan 8 mm. De onderkaak wordt meestal verhoogd door er een bottransplantaat op vast te schroeven. Na 3-6 maanden kunnen dan de implantaten geplaatst worden.

Stap 1 : Bij deze patiënt zijn er enkele kiezen verwijderd. Na de extractie begint het kaaksbeen te slinken en wordt de kaakwal te smal voor het plaatsen van tandimplantaten.


Stap 2 : Er wordt gekozen om eigen bot af te nemen van het achterliggende deel van de onderkaak. Dit wordt vastgehouden met schroeven.

Stap 3 : Na een ingroeiperiode van 4-6 maanden kan men de tandimplantaten plaatsen.

kaakchirurgieheusdenberingen | kaakchirurgieheusdenberingen


Nederlands


Welkom
Afspraken
- Wijsheidstanden
- Wortelpuntbehandeling
- Tandextractie
- Tandtransplantatie
- Vrijleggenvanhoektanden
- Tandletsel
- Minischroevenenbotankers
- Algemeen
- Botopbouw
- Overkappingsprotheseidonderkaak
- Overkappingsprotheseidbovenkaak
- Kaakfracturen
- Orthognatischeheelkunde
- Algemeen
- Knappendkaakgewricht
- Tandenklemmenofknarsen
- Knarsplaat
Speekselklierafwijkingen
Team
Nadebehandeling
Watdoenwijniet
Narcodontie